Transfruits cung cấp sỉ và lẻ Trái Cây Nhập Khẩu.

Công ty nhập khẩu trực tiếp từ nhà vườn nước ngoài và chuyên cung cấp sỉ & lẻ trái cây nhập khẩu tại TPHCM. Công ty có kho lạnh riêng, nhiệt độ cài đặt chuẩn cho trái cây nhập khẩu, giữ hàng tươi mới.

Sức khỏe và niềm vui của Khách hàng là hạnh phúc của Transfruits.